ông Lê Trung Cường

Cưỡng chế phá dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại Quảng Nam

Sau khi tiến hành cưỡng chế phá dỡ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm của địa phương trong việc để xảy ra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép này.

Cá sấu sổng chuồng bơi ra mương

Trong quá trình nuôi nhốt, con cá sấu dài khoảng 1m ở Quảng Nam đã sổng chuồng, bò ra ngoài môi trường tự nhiên.