ông Bling Mia

Vỡ đê quai dự án chỉnh trị dòng A Vương

1.350m3 đất đá đắp đê quai bị cuốn trôi, dẫn đến nước lũ tràn qua phần đầu kè phía đường ĐT606 phá đi một đoạn đất đồi dài khoảng 17m...

Công nhận Cây di sản 725 cây pơmu cổ thụ

Sáng ngày 10-5, tại địa bàn giáp ranh 2 xã Tr’hy và Axan, huyện biên giới Tây Giang, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Bia công nhận quần thể 725 cây Pơmu cổ thụ là cây Di sản Việt Nam.