ổn định giá

Xăng giữ ổn định giá, dầu tăng từ 335 – 500 đồng/lít,kg

Tin từ Liên Bộ Công thương – Tài chính ngày 20 - 4 cho biết: Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu xăng RON 92 và E95 giữ ổn định giá; dầu diesel 0.05S: tăng 500 đồng/lít; dầu hỏa: giữ ổn định giá; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 335 đồng/kg.