ốc quý

Lắp đặt phao bảo vệ bãi đẻ 2 loài ốc quý ở Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Sáng 31-5, ông Hồ Xuân Hòe, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, Khu Bảo tồn biển đảo (BTBĐ) Cồn Cỏ đã hoàn thành việc lắp đặt 30 phao dấu phân vùng nhằm bảo vệ bãi đẻ và nơi ương dưỡng ấu trùng của 2 loài ốc quý vốn sinh sống tại vùng biển đảo này. 

Bảo vệ vùng sinh sản 2 loài ốc quý ở biển đảo Cồn Cỏ

Sáng 31-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, khu bảo tồn biển đảo (BTBĐ) Cồn Cỏ đã hoàn thành việc lắp đặt 30 phao dấu phân vùng, nhằm bảo vệ bãi đẻ và nơi ương dưỡng ấu trùng của 2 loài ốc quý sinh sống tại vùng biển đảo này.