oanh liệt

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng1

Quân và dân Việt Nam không có còn con đường nào khác là phải dùng quyền tự vệ chính đáng để đánh trả để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Liệt oanh một thời “thuyền nan chống Mỹ”

Sầm Sơn. Qua những tháng ngày náo động trên các phương tiện truyền thông về việc tồn tại hay không ba bến đỗ bè mảng của ngư dân, nay đã yên ổn êm thấm. Những chiếc thuyền nan bé nhỏ, nhiều cái đã xác xơ vì nắng gió, nằm tựa vào nhau trên bãi biển.

Trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại - Bài 3

Chúng tôi trở lại Khe Hó, xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), nơi đây, chuyến hàng đầu tiên của Tiểu đoàn 301- Bộ đội Trường Sơn vào Nam theo con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, còn lại không nhiều dấu tích của ngày xưa.