òa án nhân dân TP Cần Thơ

Xét xử băng trộm tiệm vàng “khét tiếng” miền Tây

Ngày 7-7, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa băng trộm tiệm vàng “khét tiếng” tại miền Tây ra xét xử.