ô nhiễm rác thải nhựa

Mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường xấp xỉ 2,5 triệu tấn rác nhựa

Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trung bình mỗi tháng, 1 hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng khoảng 1kg ni lon, nhựa sử dụng 1 lần.