ô nhiễm dầu

Ngăn chặn, ứng phó nguy cơ tràn dầu trên Vịnh Hạ Long

Theo Báo cáo hiện trạng ô nhiễm vùng ven biển Việt Nam, vùng nước Vịnh Hạ Long là một trong những vùng có mức độ ô nhiễm dầu lớn nhất cả nước.