nứt cầu Vàm Cống

Hai nhà thầu bị đề xuất không được tham gia các công trình của Bộ Giao thông vận tải

Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không cho hai nhà thầu tham gia vào các dự án của Bộ GTVT quản lý, sau khi kết thúc việc sửa chữa vết nứt dầm cầu Vàm Cống.