nước thải sinh hoạt

Báo động ô nhiễm kênh rạch ở Bình Chánh, TP HCM

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở Bình Chánh ngày càng nghiêm trọng. Tại các đoạn kênh, rạch thuộc khu vực huyện Bình Chánh, hàng ngày đều tiếp nhận một lượng lớn rác, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt không qua xử lý nên môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng và trở nên khó quản lý đối với chính quyền địa phương.

Nước thải công nghiệp đang gây ô nhiễm nghiêm trọng

Ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, hiện nay toàn TP Hải Phòng có gần 15.000 cơ sở sản xuất công nghiệp các loại nhưng có quá nửa không hề đầu tư hệ thống xử lý, xả thải trực tiếp ra môi trường. Mặt khác, thành phố có tới 50 cơ sở sản xuất có nguồn nước thải phát sinh rất lớn với lượng nước thải khoảng 20.000m3/ngày/cơ sở. Ngoài ra, lượng nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư trung bình khoảng 280.000m3/ngày.