nước lũ kinh hoàng

Nỗi đau tận cùng của người chồng cố cứu con, không thể cứu vợ trong lũ dữ

"Lúc đó, nghe tiếng con kêu, em cố để cứu con trước, khi cứu được con cảm giác như toàn thân bị nát ra, em gọi vợ, nhưng không nghe tiếng trả lời...", Sung Văn Pó rơm rớm nước mắt kể lại.