núi Thiên Phong Lĩnh

Núi Đại Bình bị đổi tên thành núi Thiên Phong Lĩnh của Trung Quốc!

Núi Đại Bình (Lâm Đồng) bị một doanh nghiệp tự ý đổi thành Thiên Phong Lĩnh, một đỉnh núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc đang gây bức xúc trong dư luận địa phương.