nửa ngày

Gần nửa ngày sau sự cố, Facebook đang khôi phục dần hệ thống

Sự cố sập mạng được xem là lâu nhất trong lịch sử của mạng xã hội thế giới đã dần qua đi, Facebook bắt đầu khôi phục dần các hoạt động trên hệ thống của mình.