nữ trưởng phòng

Rút kinh nghiệm những cá nhân vụ "Dùng bằng cấp III của chị tiến thân"

Sau khi xét cân nhắc nhiều mặt, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ chỉ yêu cầu các đồng chí có những sai phạm liên quan đến vụ việc nghiêm túc kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.