nông thôn mới

Kon Tum phấn đấu trên 10% xã đạt chuẩn nông thôn mớinăm 2015

Đó là mục tiêu đặt ra tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của tỉnh Kon Tum vừa tổ chức.

Không hạ chuẩn trong các tiêu chí nông thôn mới

Dự kiến, hết năm 2015 sẽ có ít nhất 17% xã đạt chuẩn, đến năm 2020 sẽ có khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu.