nông

Năm 2019 tổng kiểm toán các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp các công ty nông, lâm trường hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tìm kiếm cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, nông, thủy sản chịu ảnh hưởng rất rõ rệt bởi đây là thị trường xuất khẩu (XK) nông, thủy sản chủ lực của Việt Nam.