nơi khởi nguồn

Về nơi khởi nguồn bài hát “Du kích Long Phú”

Với người dân huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), bài hát “Du kích Long Phú” đã trở thành một ca khúc bất hủ, niềm tự hào về vùng đất và con người nơi đây. Vùng đất – con người anh hùng, kiên trung trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta với những chiến công lừng lẫy.