nỗi khổ của công nhân

Bài 2: Nỗi khổ của người bị 'lệ làng' 'hành'

Ấm ức, đó là tâm lý chung của người lao động khi phải “sống chung” với những quy định nằm ngoài khuôn khổ pháp luật do chủ doanh nghiệp đề ra.