nội dung dạy học

Nội dung dạy học ở bậc tiểu học sẽ được giảm tải thế nào?

Chiều 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học.