nở hoa trong lòng địch

Từ thuật cận công đến binh pháp "nở hoa trong lòng địch"

"Lấy đoản binh chế trường trận" - nghệ thuật quân sự Việt Nam được khởi phát từ kinh nghiệm trực đấu cá nhân trong võ Việt cổ xưa. Lối đánh áp sát, dùng đòn ngắn công phá các huyệt đạo của đối thủ, giải quyết được sự chênh lệch về tương quan lực lượng.