nợ đọng bảo hiểm

Sẽ thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, dự kiến trong năm 2018, BHXH sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thanh tra tất cả các doanh nghiệp (DN) có số nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Phó Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ông Mai Đức Thắng cho biết, tính đến hết tháng 2-2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng, so với thời điểm cuối năm 2018 tăng 1.300 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ chiếm 2,7% số phải thu. Nợ đọng BHXH diễn ra ở tất cả các tỉnh, thành và tỷ lệ nợ đều tăng, tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có số nợ tăng mạnh.