niềm trăn trở

Giải tỏa nỗi niềm trăn trở trên đồi Trại Thủy

Trong số những ngọn đồi nằm ở nội thành Nha Trang có ngọn đồi Trại Thủy ở địa bàn phường Phương Sơn. Nơi ấy là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng với danh thắng chùa Long Sơn bên chân núi được sáng lập từ năm 1886 với tên gọi Đằng Long Tự và pho tượng Kim Thân Phật Tổ an vị trên đỉnh đồi.