những người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố vào 14h chiều nay (25-10).

Quốc hội thông qua danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

15h45 chiều nay, 24-10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.