nhóm xiếc nghỉ việc

Vì sao nhóm xiếc Làng tôi đồng loạt xin nghỉ việc?1

Vụ việc 12 diễn viên của nhóm xiếc “Làng tôi” đồng loạt xin nghỉ việc tại Liên đoàn xiếc Việt Nam (LĐXVN) đã cho thấy vấn đề cạnh trạnh giữa các đơn vị Nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực nghệ thuật thực sự rất quyết liệt.