nhóm chẩn đoán liên quan

Cần triển khai từng bước và thận trọng

Chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB) theo phương thức nào hiệu quả nhất vẫn là vấn đề mà ngành Y tế lúng túng nhiều năm qua.