nhiều tài sản có giá trị

Tên trộm cắt mái tôn cửa hàng điện thoại cuỗm tài sản trị giá 400 triệu đồng

Tên trộm cắt mái tôn rồi leo xuống đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng.