nhiệm vụ công tác

Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Chiều 4-1, sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2018, nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ 2016 - 2018 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Thường xuyên rà soát những mặt hàng nhập khẩu tăng bất thường

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì tổ chức nghiên cứu, dự báo tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu; không để quá phụ thuộc vào một thị trường.

Công an tỉnh Hậu Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Ngày 8/1, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.