nhiễm mã độc

Diễn tập ứng phó sự cố sử dụng Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC

Ước tính, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam năm 2019 đã lên tới 20.892 tỷ đồng, sự gia tăng các máy tính bị nhiễm mã độc tấn công có chủ đích APT là một trong hai nguyên nhân chính gây ra thiệt hại khổng lồ này.