nhảy xuống sông tự vẫn

Người đàn ông bỏ xe máy nhảy xuống sông Tiền tự vẫn

Sau khi dựng xe máy, ông Quang lại ghế đá ngồi chừng 5 phút rồi bất ngờ leo qua lan can bờ kè nhảy xuống sông tự vẫn.