nhảy múa với người chết

Kỳ dị tập tục “nhảy múa cùng người chết” ở Madagascar

Vào dịp này, hầm mộ của người thân trong gia đình sẽ được đào lên và hài cốt của người chết được bọc trong một lớp vải mới. Người dân sau đó sẽ cùng ôm những bọc vải này và cùng nhau nhảy múa...