nhảy cầu Long Biên

Nữ 9X buồn chán nhảy cầu Long Biên tự tử được CSGT cứu kịp thời

Do cuộc sống gặp nhiều vướng mắc và khó khăn, V đã có suy nghĩ tiêu cực. Cô gái đã tìm đến cầu Long Biên định gieo mình xuống dòng nước để kết thúc cuộc sống….