nhật ký Nguyễn Văn Thạc

Kế truyền dũng khí ông cha

Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi nghìn năm…

Tổ quốc gọi tên mình

Ai đã từng biết Thép đã tôi thế đấy hẳn không thể quên câu nói chân thành của chàng trai Paven: “Tôi muốn cống hiến cho cách mạng đến tế bào sống của đời mình”. Đó là một quan niệm cao đẹp về cuộc sống.