nhập khẩu phế liệu

Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17-9-2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 9-1-2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Thanh tra 75 tổ chức, đơn vị về nhập khẩu phế liệu

Tổng số sẽ thanh 75 đối tượng, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường.

Nhập khẩu phế liệu phải kí quỹ

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lí chất thải và phế liệu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6. 

Nhập khẩu phế liệu phải kí quỹ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lí chất thải và phế liệu. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, sẽ phải thực hiện kí quỹ.

Cho phép nhập khẩu 36 loại phế liệu

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, từ ngày 5/2, sẽ có 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu vào Việt Nam.