nhân quả

Lên chùa

Tôi lên chùa và gặp nhà sư Hồng Thương ở đó. Cửa chùa hướng phía hồ, bát ngát trời mây. Mọi nét ở nhà sư nữ này đều xa thẳm. Được biết nhà sư còn trẻ nhưng đã có chức sắc trong giới Phật. Không phải là hoạt ngôn như một số sư giỏi giang khác, mà cảm ngôn. Tức là lời nói làm cho người ta cảm, người ta thương.

Hư thực tin đồn ngày 29/7 thật sự là tận thế?17

Ngày 19-7, báo chí quốc tế đưa tin, sau nhiều tiên đoán thế giới tận thế chưa chính xác, tiên đoán mới mới tiết lộ thế giới sẽ hủy diệt vào ngày 29-7-2016.