nhận nhiệm vụ mới

Trải lòng của nữ giảng viên Học viện Cảnh sát ngày chia tay học viên1

Dưới sân trường, các toán học viên bịn rịn ngày chia tay, từ hôm nay, các em rời mái trường, khoác trên mình bộ sắc  phục Cảnh sát nhân dân đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự mọi miền Tổ quốc” – cô giáo Nguyễn Thị Hoan, giảng viên, Phó khoa Cảnh sát Giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân trải lòng trong ngày chia tay học viên, hè 2015.
>>Thứ trưởng Trần Việt Tân dự bế giảng khóa D36 Học viện CSND