nhân dân tệ Trung Quốc

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán tháng 12-2015

1USD = 21.890 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 12-2015 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.