nhà xác quá tải

Bệnh viện, nhà xác quá tải, thi thể nằm la liệt trên phố ở Ecuador

Các đường phố của thành phố Guayaquil ở phía Tây của Ecuador trở nên vắng vẻ khi người dân ít ra đường hơn, thi thể người chết nằm bị bỏ lại trên đường phố.