nhà thầu CW-A

Nơm nớp lo khi đi trên cầu phao tạm

Chỉ chưa đầy 30 phút quan sát phóng viên đã chứng kiến đến 4 lần xe máy bị ngã. Rất may là tất cả phương tiện khi qua cầu chỉ "bò" là chính nên không có hiện tượng xe ngã bị cán.