nhà ổ chuột

Thành phố đầu tàu kinh tế cả nước và giấc mơ xóa… nhà “ổ chuột” (!)

Tiếng là quận nội thành nhưng quận 8 là địa phương hiện có nhà “ổ chuột” nhiều nhất TP Hồ Chí Minh với gần 10.000 hộ, chiếm gần một nửa tổng số nhà ven, trên kênh rạch của cả thành phố. 

Thành phố đầu tàu kinh tế cả nước và giấc mơ xóa… nhà “ổ chuột” (!)

Nhiều khu nhà “ổ chuột” mà chúng tôi đi qua từng là nơi “lý tưởng” để tội phạm hoạt động và ẩn náu. Từ sau ngày giải phóng, hàng loạt khu “ổ chuột” nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh như Mả Lạng, Tôn Đản (quận 4), Sở Thùng (quận Bình Thạnh), Xóm Trũng (quận Thủ Đức), Cây Da Sà (quận Bình Tân)… đều là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Thành phố đầu tàu kinh tế cả nước và giấc mơ xóa… nhà “ổ chuột” (!)

Theo thống kê chưa đầy đủ, TP Hồ Chí Minh đang có khoảng 20.000 nhà lụp sụp (nhà “ổ chuột”) ven và trên kênh rạch. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, địa phương được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước xác định việc di dời nhà “ổ chuột” là một trong 7 chương trình đột phá, tập trung thực hiện.