nhà ở cho người thu nhập thấp

Nhiêu khê “hành chính hóa” với dự án phát triển nhà ở và người mua nhà

Theo Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh, để thực hiện một dự án phát triển nhà ở, chủ đầu tư phải trải qua một “rừng” thủ tục hành chính phức tạp, nhiêu khê...

Được vay ưu đãi 80% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội

Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có thể được vay vốn tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.