nhà ở cho cán bộ chiến sĩ

Công an huyện Tam Nông trao nhà tình đồng đội

Cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân hỗ trợ 90 triệu đồng và 50 ngày công để ủng hộ, đóng góp xây dựng nhà ở cho đồng chí Đỗ Thị Thúy Quyên.