nhà máy xử lý và tái chế rác thải

Khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải đầu tiên của tỉnh Kon Tum

Ngày 18-12 tỉnh Kon Tum tổ chức khởi công xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải đầu tiên của tỉnh.