nhà máy thủy điện Hồi Xuân

MIGA tăng cường tín dụng hỗ trợ nhà máy thủy điện Hồi Xuân tại Việt Nam

Ngày 18-1, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), cơ quan bảo lãnh rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa công bố sẽ hỗ trợ cho Dự án thủy điện Hồi Xuân tại khu vực Đông Bắc Việt Nam.