nhà máy thep

Đà Nẵng chấm dứt hoạt động 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường

Ngày 5-10, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quanyêu cầu 2 nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường khu vực.