nhà máy nước mặt sông Hồng

Hà Nội cho phép xả nước thải từ 2 nhà máy vào nguồn nước

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Bình Dương được xả nước thải từ Nhà máy nước sạch Hữu Bằng, tại số 47 đường Nhà máy nước, thôn Miếu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất vào nguồn nước.

Hà Nội cho thuê đất xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định cho Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng thuê 203.928m2 đất tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng. 

Lập quy hoạch nhà máy nước mặt sông Hồng tại huyện Đan Phượng

Để giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi quy hoạch nhà máy nước mặt sông Hồng tại huyện Đan Phượng và đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, lãnh đạo TP Hà Nội vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh chức năng một phần diện tích đất thuộc phân khu S1 tại xã Liên Trung (Đan Phượng) để quy hoạch đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng.