nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị di sản về Bác Hồ ở Cố đô Huế

Cố đô Huế có nhiều di tích gắn liền với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phát huy giá trị di sản về Bác Hồ, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt…