nhà lồng chợ cá

Phát hiện hơn 600kg thịt thối giữa chợ thị xã

Ngày 14-6, trong khi kiểm tra việc buôn bán thực phẩm tại Chợ Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài và Trạm thú y thị xã đã phát hiện nhiều sản phẩm động vật bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối tại khu nhà lồng chợ cá.