nhà giáo CAND

Dấu ấn đóng góp của những người thầy - chiến sĩ Công an

Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo CAND đã có sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, góp phần quan trọng trong xây dựng, đào tạo lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Những nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết

Trong 5 năm gần đây, các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học PCCC đã có gần 50 công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/ SCPUS. Đây là một thành tích đáng ghi nhận cho quá trình lao động, sáng tạo của đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học trẻ hiện đang công tác tại trường trong hành trình hội nhập và phát triển.