nhà đầu tư FDI

Thành công của doanh nghiệp là mục tiêu của Vĩnh Phúc

Từ vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước, một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI, trong giai đoạn 2016- 2021, Vĩnh Phúc đồng thời đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dịch vụ du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường.