nhà đàm phán con tin

Ông Trump chọn nhà đàm phán con tin làm Cố vấn An ninh quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-9 đã lựa chọn nhà đàm phán con tin Robert O'Brien thay thế ông John Bolton giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ.